Individuele begeleiding

Creatief coachen van kinderen en jongeren

Helende creativiteit met aandacht voor reflectie en zelfontplooiing

Hoe voel je je ?
Wat leeft er binnen in jou ?
Lig je in de knoop met jezelf ?
Ben je vaak verdrietig, boos of bang ?
Als je niet alleen een luisterend oor zoekt,
maar ook iemand die samen met jou op weg gaat,
dan is dit creatief coachingstraject helemaal iets voor jou!

Creatief coachen is een manier van begeleiding waarbij niet enkel gepraat wordt. In het atelier van Els is er naast gesprekstherapie ook ruimte om te tekenen, schilderen, kleien, muziek maken, dansen, bewegen, spelen,… Het artistieke resultaat van het werk is hierbij van ondergeschikt belang.

Het gaat erom dat kinderen en jongeren via creatieve technieken op ontdekking gaan naar de diepere wortels van hun blijdschap, verdriet, angst en boosheid, om zo terug in contact te komen met hun innerlijke wijsheid en bruisende oerkracht.

Creatief bezig zijn werkt immers helend en helpt om problemen in een ander perspectief te zien.
Een coachingstraject bestaat uit een intake-gesprek, een aantal individuele sessies, en een evaluatiegesprek.

Een intake-gesprek is een gesprek waarin je als ouder(s) (of puber of kind) vertelt aan de coach wat er niet loopt met jouw kind/puber zoals gewenst. Dit kunnen zeer uiteenlopende situaties zijn: bv. moeilijkheden op school, verdriet, teruggetrokken, boos, moeilijkheden met scheiding,…

Het intake-gesprek kan op verschillende manieren ingevuld worden. Dit is in de eerste plaats afhankelijk vanuit wie de vraag komt. Komt de vraag vanuit de ouder(s), dan bestaat het intake-gesprek uit een halfuur met de ouders waarin de vraag naar voor komt, en een halfuur met het kind/de puber alleen. Indien de vraag vanuit het kind/de puber komt, dan wordt het eerste halfuur gestart met de puber. Als het veilig genoeg voelt voor het kind/de puber, wordt het gesprek met de ouders voortgezet (een halfuur).

Na het intake-gesprek wordt er met de betrokken partijen beslist of er al dan niet een traject gestart wordt. Voor een intakegesprek van 1 uur betaal je 40 euro.
In een individuele sessie werkt de coach met het kind/de puber. Er wordt niet alleen gepraat maar ook door middel van creatieve opdrachten gewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de leefwereld/interesses van het kind/de puber.

Op voorhand is het moeilijk vast te leggen hoeveel sessies nodig zijn. Dit is namelijk afhankelijk van de problematiek en het (verwerkings-) ritme van het kind/de puber/de volwassene. De coach geeft, in samenspraak met kind/puber, feedback aan de ouders. Dit kan bv. telkens aansluitend na de individuele sessie zijn.

Een individuele sessie duurt minimaal 1uur. In samenspraak kan er gekozen worden voor bv. 1,5 tot 2 uur. Voor 1 uur betaal je 40 euro.
Dit kan plaatshebben na een reeks individuele sessies of eerder op vraag van één van de betrokken partijen. Samen met het kind/de puber en de ouders wordt bepaald hoe het evaluatiegesprek gevoerd zal worden. Er kan beslist worden om het evaluatiegesprek met alle partijen tegelijkertijd te voeren of het evaluatiegesprek apart met de ouder(s) en apart met het kind/de puber te voeren. Het is ook mogelijk om het evaluatiegesprek onder te verdelen in: ouders apart, kind/puber apart en nadien samen afsluitend. Wat steeds voorop staat is dat het voor het kind/de puber veilig voelt.

Voor het evaluatiegesprek wordt tussen één en anderhalf uur voorzien (afhankelijk van de te bespreken elementen). Voor het evaluatiegesprek wordt 40 euro per uur aangerekend.

Na het evaluatiegesprek kan beslist worden om, indien nodig of gewenst, verder te gaan met nog een aantal individuele sessies.
De sessies dienen onmiddellijk cash betaald te worden. Wanneer het kind/de puber/de volwassene niet aanwezig kan zijn op een sessie moet deze min. 48u op voorhand telefonisch geannuleerd worden. Niet tijdig geannuleerde sessies dienen alsnog betaald te worden.

Belangrijk om te weten
Gelieve er rekening mee te houden dat uw kind/puber een proces start. Geef haar/hem (en uzelf) hiervoor de nodige ruimte en tijd. Het is mogelijk dat uw kind/jongere er op een bepaald ogenblik tegenop ziet om te komen. Het zou super zijn dat u uw kind/puber dan aanmoedigt om de inspanning vol te houden (en ook zelf doorzet). Het is vaak een teken dat er een diepgaande verandering bezig is en een fase die zeker doorbroken kan worden.

Nog vragen ?

Aarzel niet om ze te stellen. U kan mij discreet en rechtstreeks per mail bereiken via info@ardevora.be of per telefoon op 0474/75 59 27.
Ik kijk alvast uit naar een mooi en persoonlijk groeitraject, zowel voor de ouder(s) als het kind/de puber !

Download hier de folder